כוסות.JPEG

מה הטעם?

שאלון למתבגרים

כמה שאלות בקטנה: